Privacy


De privacy van de bezoekers van de Cactus Muziekcentrum vzw website wordt gegarandeerd. Daarom is deze website conform aan alle wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de privacy, van de bezoekers volgens de Belgische wetgeving.

 

In het bijzonder wordt aangehaald de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake. Informatie hierover kan men steeds vinden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Van de gewone surfer worden geen namen en/of adresgegevens bijgehouden!

 

Cactus Muziekcentrum vzw verzamelt geen gegevens. Enkel in een aantal bijzondere gevallen worden beperkte gegevens van haar gebruikers bewaard voor de volgende doeleinden:
- na inschrijving: het bezorgen van de e-nieuwsbrief
- het bezorgen van aangevraagde informatie per mail of post

 

Elke gebruiker waarvan Cactus Muziekcentrum over de persoonlijke gegevens beschikt kan op eenvoudige aanvraag zijn gegevens opvragen of laten wijzigen. Hij/zij richt de aanvraag tot Cactus Muziekcentrum, Sint-Sebastiaansstraat 4 8200 Brugge. In zijn/haar aanvraag worden toegevoegd: een bewijs van identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met melding van zijn/haar persoonsgegevens, alsook de gewijzigde gegevens indien er onvolledige of incorrecte gegevens vermeld zouden zijn. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

 

De vereniging Cactus Muziekcentrum zal nooit persoonsgegevens doorgeven en/of verkopen aan derden.

 

Voor het beheer van de website en statistisch onderzoek, worden gegevens zoals bezochte pagina, browser type, resolutie en land geteld.

 

Het gebruik van cookies wordt tot een minimum herleid en dient enkel voor administratieve doeleinden zoals bv 'uw laatst bezochte pagina' van de Cactus Muziekcentrum website bijhouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw PC worden bewaard. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door de configuratie van uw computer te wijzigen: zie voor meer informatie bij de help-functie van uw browser.

 

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02 542 72 30 - www.fgov.be)